Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X017r_093_1 C ZH_K_X023r_093_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 17r, nr. 94 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Joncfrouw Alveraerd heren Airnouts dochter vanden Bergea.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 23r, nr. 95 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 100.

Vgl. het voorafgaande nr. ZH 92 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. doen cont allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen dat voer ons quam joncvrou Alveraerde, haren Arnoudsf dochter was van den Berghe ridder, daer God die ziele of hebben moet, met horen vrien wille, ende vertheechg op alle goed dat haer van haren vader ende hare moderh bestorven was, wast leen, eyghen,i erve, scout of onscout, buten brieven jof binnen brieven, ende mede op alle recht dat si daer an hadde jof hebben mochte jof yemant van haren weghen, als tote des heren behoef van Arcle ende sire eerfnamen.

Om dat dese voerscreven vertichte voer ons ghesciede mit vrien eyghennen wille joncfrouwen Alveraden voerghenoemt, ende oec mit onsen volkomennenj wille was ende es, so hebben wi omme beden willen joncfrouwen Alveraden voerghenoemtk desen tieghen woerdighen brief bezeghelt mit ons selfs zeghele toet eenre orkondscap deser voirsprokenre ding, int jaer ons Heren M CCC een ende twintich des manendaghes na sinte Severijns dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudenseml et alios.

a
B'g. B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. B; van Holland ontbr. C.
e
Alveraed C.
f
Aernouds C.
g
de t en de eind-h gecorrigeerd B.
h
moeder C.
i
tussen eyghen en erve een articulatieteken BC.
j
volkomēnen BC.
k
voirn. C.
l
Zudē B; Zuden. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer van Arkel