Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X018v_097_1 C ZH_K_X024v_097_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 18v, nr. 98 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Mandement upten baliu van Zuythollanta.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 24v, nr. 99 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 283.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd van Zeeland ende here van Vrieslande ombieden u Mathijs Renghaersf zone onsen baliu van Zuythollandg, ende u Clays h Oem onsen scoute van Dordrechti, ende u onsen lieven ende ghetrouwen scepenen ende Raed van der zelver poirte, dat ghi recht ende vonnesse doet Pieter Pietersj Keysersk zone ende anders dierl an u begheren, na den rechte van onser voernoemder poirten ende na den koerenm dieren gheleit sien; ende wat ghire toe doet ende op wien dat ghijt doet, des zullen wi u ghestaen jof wijt selve deden. Ende des en laet niet.

Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes na Beloken Paesken int jaer ons Here dusend drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Zudensemo, Benthemp, Raporst et alios.

a
Zuytholl't B.
b
Will. C.
c
Heneg. C.
d
Holl. C.
e
etc. i.p.v. van Zeeland ... Vriesland C.
f
Renghers C.
g
Zuytholl. C.
h
hier en hierna om scheuren en zwakke plekken in het perkament heen geschreven C.
i
Dord't B; Dordr. C.
j
Pieter C.
k
Keyses C.
l
diet C.
m
coren C.
n
die C.
o
Zuden. B.
p
Benth. B; Benthē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Pietersz. Keizer