Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X018v_099_1 ZH_G_X019r_099_2 C ZH_K_X024v_099_1 ZH_K_X025r_099_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 18v-19r, nr. 100 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Airnout van Hoekelem.

In de marge, door andere hand: Homagium.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 24v-25r, nr. 101 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Updracht Aernts van Hueckelem van zyn huysinge te Douveren mit zeven mergen lants.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 98.

Vgl. de twee volgende nrs. ZH 100 en 101 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen, ic Arnoud van Hoekelem ridder make kenlic ende cond dat ic ghegheven hebbe ende gheve enen vrien eyghendoem van miere husinghe die ic te Doverena hebbe, ende van zeven morghen lands dair dese voirghenoemdeb husinghe op staet, minen lieven here den grave van Hollandc, in soeghedaenre manieren dat ic dese voirghenoemde husinghe ende dese voirscreven zeven morghen lands van hem houden zal te rechten eerfleen tote den Brabantschend rechte. Voird es dat voirwaerde, waer dat zake dat mijns ghebrake ende Otte mijn zone langher levede dan ic, zoe zullen dese voerghenoemde husinghe ende die zeven morghen lands die voirscreven zien comen aen Otten minen zone voirghenoemd, in alle dien rechte ende allen manieren dat ic se helt ende voerscreven es.

In kennesse van desen voirscreven punten hebbe ic Arnoud van Hoekeleme ridder voirghenoemd desen brief bezeghelt met minen zeghele, ende ghegheven int jaer ons Heren M drie hondert ende een ende twintich des manendaghes na sinte Baven dach.

a
o gecorrigeerd, wrs. uit e BC (in B met donkerder inkt).
b
voirghemoemde met een stok van de eerste m geëxpungeerd B.
c
Holl. C.
d
Brabanschen C.
e
Hokelem C.
Oorkonder: Arnoud van Heukelum, ridder
Destinataris: graaf van Holland