Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X019r_101_1 C ZH_K_X025r_101_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 19r, onder nr. 100 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Deze tekst heeft in het register geen eigen volgnummer.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 25r, onder nr. 101 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Deze tekst heeft in het register geen eigen volgnummer.

Deze notitie volgt in het register direct na een oorkonde d.d. 1321 oktober 5 waarin Arnoud van Heukelum zijn huis te Doeveren en de zeven morgen land waarop dit staat aan de graaf van Holland opdraagt, en de vermelding van de oorkonde d.d. 1322 mei 16 waarin de graaf hem met deze goederen beleent (nrs. ZH 99 en 100). De optekening zal dan in het verloren register A zijn ingeschreven – waarschijnlijk als secundaire toevoeging bij genoemde oorkonden, en daarom noodgedwongen in de vorm van een korte notitie – vóórdat het oudste afschrift B werd vervaardigd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

a Ende mijn here heeft bevolen met sine opene brieve heren Ricoude van Heeswijc te ontfanghenb den eyghedoem dair of.

a
hier C.
b
ontfaghen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Ricoud van Heeswijk