Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X019r_102_1 C ZH_K_X025r_102_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 19r, nr. 101 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem Kye.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een teken in de vorm van een hoofdletter C.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 25r, nr. 102 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat Willaemd Kic, die houder houder es van desen brieve, jeghens ons in hurewaerdene heeft alsoe langhe als hi leeft derdalf marghen lands die nu ter wilen legghen int ambocht van Alms voete met desen voirseyden Willaemf Kic ghemene int Wiele weer, omme vive ende twintich scellinghe Hollandsg sjaers elkesh; ende dese voerseyde hure salmen alle jare betale tote elken sinte Martijnsi daghe inden winterj.

In kennessen van desen hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven Tordrechtk int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich des sonnendaghes na midde meye.

[Dienstaantekening:]

Per receptoreml Zuythollandiem et balivumn.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Holl. BC.
d
Will. C.
e
hurewaren C.
f
Will. C.
g
Holl's B; Holl. C.
h
aldus BC, in C door andere hand gecorrigeerd tot elkes jairs.
i
M'tijns C.
j
11 november.
k
Tordr. BC.
l
r. B; reditar. (?) C.
m
Zuytholl. BC.
n
in de letters ivu een poot teveel B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Kic