Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X019r_103_1 ZH_G_X019v_103_2 C ZH_K_X025r_103_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 19r-19v, nr. 102 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Victoriaen lijfftoch.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 25r, nr. 103 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat voir ons quam in tijden die verleden esd Voppee Bezemaer onse knape in die jeghenworrdichede onser manne des heren van Voirne, heren Symoensf van Benthemg ende Pieter Wieringhsh zone, ende maecte met onser hand ende bi onsen toedonei Victorien die doe ten tiden sijn wijf was wijfj pont Hollandsk sjaers toitl hare lijftochte, jaerlix in te nemen uter tienden die die vrouwe van Rassenghemm licghende heeftn in Riederwaerdo, die wilke vijf pond sjaers Voppe voers. van ons heltp te rechten liene; ende hier in zullen wi dese voers. Victorien q houden alsoe langhe alsoer leeft. Ende doe wi hair dese voirseyde kennesse bezeghelen deden dair waren over alse oirkonde Ghisebrechts haren Jacobs zone, Roeloef Betten zone onse scepene van Dordrechtt ende Adaemu van den Wale.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelev. Ghegheven des zonnendaghes na sente Servaisw dach int jaer ons Herenx M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Hen. C.
c
Holl. BC.
d
sijn C.
e
boven de regel toegevoegd C.
f
Symans C.
g
Benthē C.
h
Wieringh' BC.
i
toe doene C.
j
vijf C.
k
Holl. BC.
l
te C.
m
R op rasuur, door andere hand B; R onduidelijk vanwege een correctie (C?) C.
n
hoeft B; hevet C.
o
Riederw't C.
p
met donkerder inkt in de marge B.
q
hier in, doorgestreept B.
r
als si C.
s
Ghizebr. C.
t
Dordr. BC.
u
Adam C.
v
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
w
S'vais B; Servaes C.
x
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Victoria echtgenote van Foppe Bezemaar