Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X019v_104_1 C ZH_K_X025v_104_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 19v, nr. 103 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Ammers.

In de marge, door andere hand: Ammers.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 25v, nr. 104 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 290.

Vgl. nr. ZH 91.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi omme goede jonste ende voerdernesse die wi hebben tot onsen goeden luden wonende in onsen ambochte van Ammers daer nu onse c tolne staet, binnen desen palen: op waerds tot heren Jans van Henegouwend ons broeders ambochte streckende ende nederwaerds sceydende tusken Wicgherse lande ende den Gheeref, te veldewaerds sceydende toter Niewerg wateringhen toe, wilc ambocht wi aen ons ghehouden hebben, ghegheven hebben ende gheven alsulc rechth ende vrihedei als wi onser poirten van Oudewater hier te voren ghegheven hebben; ende willen dat si alsulcj recht ende vryhede hebben ende ghebruken van desen daghe voerwaerds. Ende ware dat zake dat onse lude van Ammersk wonende binnen denl palen voers.m enighe verclaersinghe van den rechte jof vrihede behoefden ende sijs selve niet vroedennoech en waren, zoe gheven wi hem oirlof dat si dan halen ende zoeke aen onse scepene van onser poirte van Oudewater voerscreven. Dese vrihede ende gratie voerscreven zal ghedure tot onsen wedersegghene.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven toteo Dordrechtp des zonnendaghes na half meye int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemq, Benthemr, Pouwels Tolnair et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Hen. C.
c
hier onse, doorgestreept C.
d
Heneg. BC.
e
Wick's C.
f
Ghere C.
g
Nuwer C.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
i
volgorde ghegheven hebben alsulc recht ende gheven ende vrihede, met verwijstekens gecorrigeerd B.
j
l en s door elkaar geschreven (een van beide toegevoegd B) B.
k
Amm's C.
l
ontbr. C.
m
voirsc. C.
n
etc. i.p.v. bezeghelt ... zeghele C.
o
ontbr. C.
p
Dord't B; Tordr. C.
q
Zuden. B; Zudn. C.
r
Benth. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden wonend in het ambacht Ammerstol