Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X020r_106_1 C ZH_K_X026r_106_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 20r, nr. 105 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Clais Tielmans z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 26r, nr. 106 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 291.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Clayzed Gielemans zone bevolen hebben ende machte ghegheven hebben van onsen weghen alsulke scieringhe alse onse dijcgrave scieren met den ghesuoren op onsen dijc te Riederwaerde, dat hi dief daghelix scouwe int ambocht van Roedeng metten scepenen van Roden alst te doen ende noet es, behouden ons onser scouwen; ende wat hi dair toe doet, dat zullen wi houden vaste ende ghestade, ghedurende toet onsen wedersegghen.

In oirkonde desen brieven etc. Ghegheven tote Zerixeeh des vridaghes na Ascensien dach int jaer ons Heren dusend drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Benthemj et alios.

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Clayse C.
e
Ried'waerd B; Ried'w't C.
f
dien C.
g
Roden C.
h
Zeerixee C.
i
Zuden. B; Zudn. C.
j
Benth. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Gielemansz.