Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X020r_108_1 ZH_G_X020v_108_2 C ZH_K_X026r_108_1 ZH_K_X026v_108_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 20r-20v, nr. 107 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Playstrier.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 26r-26v, nr. 108 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 104.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Jan Playstrierd onse doirwaerdere ghelient hebben ende lienen tote onsen weder segghen onse huys dair Marie van Oistburch in plach te wonen tyeghens onse tollen huys van Dordrechte, in te wonen ende in te bliven tote onsen wedersegghen. Ende waer dat zake dat Jan Playstrier ane dit voerseyde huys tymmerde jof cost an leyde omme thuys te beterne, dat zullen wi hem betalen ende weder gheven opt segghen van twien goeden luden die wiere toe nemen zullen, die die timmerringhef ende den cost versien zullen in goeden trouwen; ende alsulc ghelt alse Plaistrierg voernoemd an dit huys voers. zal hebben gheleyd alse verre alse die twie manne die wiere toe nemen zegghen zullen, dat zullen wi hem betailen eerh wien ute den huse voescreveni doen; zonder arghenlist.

In oirkonde desen brieve etc. j Ghegheven Tordrechtk des manendaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren dusent drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
de eerste r bovengeschreven B; Playstier C.
e
Dordr. BC.
f
de tweede r gecorrigeerd B.
g
Playstrier C.
h
heer C.
i
voirsc. C.
j
hier en hieronder om een zwakke plek in het perkament heen geschreven B.
k
Tordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Plaistrier, deurwachter van de graaf