Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X020v_109_1 C ZH_K_X026v_109_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 20v, nr. 108 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Den broeders van Postel.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 26v, nr. 109 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 277.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi den uythove ende den broeders van Postel, legghende ins Hertoghen bosche gherechte op der Kempen, toet hore poirvanchen van hore herberghen jaerlix hebben ghegheven oirlof te voeren tolne vri doir onsen lande voir bi allen onsen tollen, zonder alrehande archenlist, tote vijftich huden toe, drie laste harinx ofte buckincs ind hoirs uythoefse behoef ende anders niemans, in manieren alsef voerscreven es; dit zal gheduren toet onsen weder segghen.

In oirkonde desen brieveg etc. Ghegheven toet Dordrechth des anderdaghes na Paeschen int jaer ons Heren dusend drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Benthemj et alios.

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
een B.
e
uyt | hoefs B.
f
alst C.
g
het woord geschreven rond een gaatje in het perkament C.
h
Tordr. i.p.v. toet Dordrecht C.
i
Zuden. BC.
j
Benth. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeders van de uithof van Postel in de Kempen