Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X022r_114_1 C ZH_K_X028r_114_1 ZH_K_X028v_114_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 22r, nr. 113 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Den capittell sinte Pieters tUytrechts.

In de marges twee tekens in de vrom van een kruisjes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 28r-28v, nr. 114 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 295, ad 1322 juli 27.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi eersemmend luden ende besceyden, onsen lieven vrienden den deken ende den ghemenen capittilee van sinte Pietersf te Utrecht ghegheven hebben ende gheven met desen brieve die zijdwijnde in die Nesse die wilneer een dijc wasg ende al dat tote dier sijdwinde ende den dike voerseyd toe behoird, in Tiessilijnsh waerd legghende tuschen Arnoudsi lande van den Oude an die ene zide westwaerd ende die ander zide van den watre datmen hiet die Dubblej oistwaerd, streckende vanden weghe dier ghaet nu opwaerd tote an die huse in dier Nesse, erflike te besitten ende te ghebruken onghemoyt in alre manieren als si besitten ende ghebruken dat andre goed dat wi hem in Tiesselijns waerd bewiset hebben; vank wilker zijdwinde ende dijc voerseyd niet wel verclaerset en was in dier handvesten daer wi hem dat ander goed in Tiesselens waerd mede bewist hebben, l ende dair omme zo verclaersen wijt in desen brieve, ende willen dat sijt ghebruken alset voerseyd es.

In oirkonde desen brievem etc. Ghegheven tote Utrechtn des donresdaghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren dusent drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Benthemp, Jan ser Gillijsq sone rentemeysterr et Mathijs bal[iu]s van Zuythollandt et alios.

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
eersamen C.
e
een t bovengeschreven B.
f
Peters C.
g
in de marge bijgeschreven B.
h
ijn verbeterd uit im B; Tiesselems C.
i
Arnouts C.
j
Duble C; de eerste letter verbeterd uit b BC.
k
boven de regel toegevoegd B; gecorrigeerd C.
l
hier de herhaalde frase van wilker zijdwinde ende dijc voers. niet wel verclaerset en was in dier handvesten, doorgestreept B.
m
desen brieve ontbr. C.
n
tUtrecht i.p.v. tote Utrecht C.
o
Zuden. BC.
p
Benth. B; Benthē C.
q
Gill. BC.
r
r' BC.
s
het tweede deel van het woord verdwenen in de vouw B; baeliu C.
t
Zuyt[h]oll. (de h verdwenen in de vouw) B; Zuutholl. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: deken en kapittel van Sint Pieter te Utrecht