Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X023r_117_1 C ZH_K_X029r_117_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 23r, nr. 116 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dordrecht.

In de marge, door andere hand: Dordrechta.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 29r, nr. 117 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dordrecht tolvry.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 299-300.

De tekst van deze oorkonde is ook geïnsereerd in een vidimus d.d. 1339 februari 17, door graaf Willem IV; zie nr. WI 266. Tekstuele varianten daaruit zijn in de onderstaande editie geannoteerd onder het sigle D.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc.e dat wi ghegheven hebben ende gheven onsen lieven ende ghetrouwen onsenf poirters van Dordrechtg, omme menigherandeh dienste diei si ons ghedaen hebben ende noch doen zullen, tollen vri te varen ende te keren doir al onse land van al haren goede dat si voeren jof bringhen zullen, ewelike durendej, sonder enich weder segghen; ende dit hebben wi ghedaen bi rade ons Raeds ende dier over waren, dats te wetene hairk Pieterl here van der Lecke, hair Symonm van Benthemn, hair Danielo van der Merewedep, ridders, Mathijs Renghaersq sone, Janr van Polanens ende Willaemt onse kamerlincu, knapen.

Ende omme dat wi willen dat dit vast ende ghestade ewelike blivev van ons ende van onsen nacomelinghen ende wel ghehouden, so hebben wi in kennessen desen brief bezeghelt met onsen w zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich xdes vridaghesy na sinte Bartholomeusz dach.

a
Dordr. B.
b
Will. CD.
c
Heneg. BC; Heynn. D; hier en hierna letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament B.
d
Holl. BC; van Holland ontbr. D.
e
allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen i.p.v. etc. D.
f
ontbr. C.
g
Dordr. CD.
h
menigh'e D.
i
dien C.
j
ghedurende D.
k
heren (de gehele getuigenlijst in de genitief) D.
l
Pieters D.
m
Syman C; Symons D.
n
Benthē BCD.
o
Daniels D.
p
M'ewede C; M'wede D.
q
Renghers C; Rengh's D.
r
Jans D.
s
Polane D.
t
Will. C; Willaems D.
u
de letters nc gecorrigeerd B.
v
aan de e een niet afgemaakt afkortingsteken B; volgorde: blive eewelike D.
w
hier groeten D.
x
het volgende met donkerder inkt, door andere hand C.
y
g verbeterd uit d B.
z
Bertelmeus C; B'telmees D.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Dordrecht