Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X023r_118_1 C ZH_K_X029r_118_1 ZH_K_X029v_118_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 23r, nr. 117 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem van Huerne.

In de marge door andere hand: Hůerne.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 29r-29v, nr. 118 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Consent gedaen den grave van Hoirne omme te mogen maicken een sluys inden Maesdamme.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 300.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi Willame van Hoirne d al dustanighe gratie ghedaen hebben, behouden ons onser scouwen ende ons rechts, dat die van den lande van Altena maken zullen eene niewe sluse in den Maesdamme daerse onse hiemradere wisene, van diere groete, van diere wide ende van diere diepenf dat die oude sluse was. Ende dese gratie van deser niewer slusen en sal niet langher ghedureng dan onsen hienraderenh goed dinket bi horen eede datter onse land bi verzekert es; ende binnen deser tijd dat dese niewe sluse gheduren mach, sone zullen wi noch onse land den goeden lieden uten lande van Altena niet eyschen moghen enighe sluse meere te maken jof waterslope van slusen. Ende wilke tijd dat dese niewe sluse uyt ghewiset woirt van onsen hiemraden, so zullen wi ende onse land bliven in allen rechte alse wi te voren waren ere dese brief ghemact was, ende die goede lude uten lande van Altena in den horen, behouden altois onser scouwen ende ons lands zekerhede, sonder allen arghenlist.

In oirconden hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote sinte Gheerden berghe des vridaghes na sinte i Bartholomeusj dach int jaer ons Herenk dusen drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmuml camerarium et Mathiam Renghersm f.

 

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven C.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in verticale vouwen in het perkament B.
f
diepte C.
g
duren C.
h
heemraderen C.
i
hier ghe, doorgestreept B.
j
Bertholomeus C.
k
ons Heren ontbr. C.
l
Will'm B; Will. C.
m
Rengh's B; Rengh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Horne