Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X023r_119_1 ZH_G_X023v_119_2 C ZH_K_X029v_119_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 23r-23v, nr. 118 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Here Jan vander Dussen.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 29v, nr. 119 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 301.

Cf. nr. ZH 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave vanb Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi haren Janne van dere Dussen, ridderf, ghegheven hebben ende gheven voir die twie hondert pond Hollandsg h die wi hem gheloveden in huwelike met veren Agniesen sinen wive, onser nichten, twintich pond Hollandsi sjaers, die wi hem jaerlix bewisen intenemen in allen onsen uytlanden diej gheleghen sien omtrent Harnouts waertk, te sinte Baven daghenl alle jaren. Ende dese twintich pond renten voerseyd so heeft hair Jan van der  Dussen van ons ontfanghen te liene, ane te comene op sine kindre die hi hebben zal bi veren Anghenisenm sinen wive, zijdn zone jof dochter; ende waer dat zake dat hair Jan van der Dussen storve sonder kind te hebben bi veren Anghnieseno sinen wive voerseyd, so zal dese voerseyde rente comen op die ghene daer si metten rechte sculdich es te comen; ende storvep vere Angnieseq onse nichte voerseyd sonder kint te hebben bi haren Janne van der Dussen, so zal die rente voers. an ons comen, zonder arghenlist.

In oirkonde etc. Ghegheven tote sinte Gheerden berghe des zaterdaghes na sinte r Bartholomeuss dach int jaer ons Heren M CCCo twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemt, u Benthemv, Iohannemw de Pollanenx et alios.

a
Will. BC.
b
hier en hierna letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament, alsmede vanwege slijtage op de vouwrand B.
c
Heneg. BC.
d
Holl. B; van Holland ontbr. C.
e
bovengeschreven C.
f
ontbr. C.
g
Holl. BC.
h
hier sjaers, doorgestreept BC, ook nog uitgeveegd C.
i
Holl. BC.
j
uytlandendie, de woorden gescheiden door een verticale streep B.
k
Harnouts waerd C.
l
1 oktober.
m
Angheniesen C.
n
sien C.
o
Agniesen C.
p
boven de e een uitgekrabde afkortingsstreep B.
q
Agnieze C.
r
hier ghe, doorgestreept B.
s
B'tholomeus C.
t
Zuden. B; Zudn. C.
u
hier Symonem de C.
v
Benth. BC.
w
Io B; Io. C.
x
Pol. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van der Dussen, ridder