Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X024v_124_1 C ZH_K_X030v_124_1 ZH_K_X031r_124_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 24v, nr. 123 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Pieter Wyerinx z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 30v-31r, nr. 124 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Pieterd Wierinx zone, onsen trouwen man ende knape, omme menighen trouwen dienste die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal, hebben ghegheven ende gheven van ons te houdene te rechten liene die achte pond Hollandse sjaers die wi Wiericf van Bredag sinen vader gheghevenh hadden met onsen brieve, dair hi onse man of was; ende ombieden onsen rentemeyster van Zuythollandi, so wie hi es jof hier na comen zal, dat hi Pieter voirs. die VIII lb. Hollandsj sjaers gheve ende betale elkes jaers te Paeschen, ende van alsoe velek zullenl wine quiten ende ons houden ghepait in siere eerster rekeninghe met Pieters brieve voirseyd bezeghelt met onsen zeghele.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchm op den Paesdach int jaer ons Herenn M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo. Benthemp et alios.

a
Will. BC.
b
Heneg. C.
c
Holl. BC.
d
lezing onzeker vanwege correcties (met donkerder inkt) alsmede een gaatje in het perkament B; door andere hand verbeterd uit poirter C.
e
Holl. BC.
f
Wiric C.
g
Breeda C.
h
gheven C.
i
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
j
Holl. BC.
k
hier en in de volgende twee regels om een gat in het perkament heen geschreven B.
l
zulne C.
m
Middelb. BC.
n
ons Heren ontbr. C.
o
Zuden B; Zudn. C.
p
Benth. B; Benthē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Wieriksz., knaap