Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X026r_131_1 C ZH_K_X032v_131_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 26r, nr. 129[a] (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Deze tekst heeft in het register geen eigen volgnummer.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 32v, nr. 131 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 302.

Deze ongedateerde uitspraak, die vermoedelijk nooit in de vorm van een oorkonde is uitgevaardigd, staat in het register Zuidholland tussen twee te Dordrecht uitgevaardigde oorkonden d.d. 1323 juli 1 resp. juli 2 (nrs. ZH 130 en 132). Blijkens het itinerarium van graaf Willem III was hij ook op 3 juli nog in die stad. Het is waarschijnlijk dat dit zeggen tijdens dit verblijf is gedaan.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit es mijns heren segghen van der poirtera van Ammersb alse van der mesdaet die si deden ane Heynekaync Clays sone, Mathijs des balius bode.

In den eersten zullen si gheven Heynekijn Clays soned voirs. voir sinen vreyse ende dat si op hem mesdeden X lb. Tornoysee te betalen.

Item zullen si gheven minen here hondert pond Hollandsf toit mijn heren vermanen. Ende die zullen ghelden alle die ghene die nu poirters sien ende die ghene die porteren waren ter tijt doet gheviel, ende anders niemand; want worder achter desen dach yemant porter, dien soudeng hier of niet ghelden, ende warer nu daer enich poirter jof die porter gheweest hadde doe die verboirnisse gheviel ende sijn poirterssciph opi ghegheven hadde of op ghevenj wilde, die zal sonder sparen zijn aendele van deser verboirnissen betailen alsoe vroe als hi sine poirterscip op ghevetk.

Dit waerd overeen ghedraghen ende gheseyd.

a
poirteren C.
b
Amm's C.
c
Heynekijn C.
d
ontbr. B.
e
Torn. BC.
f
Holl. BC.
g
de n mogelijk geëxpungeerd B.
h
poirters scip, de woorden verbonden d.m.v. een horizontaal streepje BC.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
verbeterd uit ghegheven B.
k
verbeterd uit ghevē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de poorters van Ammers en Heinekijn Nicolaasz., bode van Mathijs de baljuw