Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X026r_133_1 C ZH_K_X033r_133_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 26r, nr. 131 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Janne den Snider ende joncfrou Rikaerde dochter heren Eggersa van Cralingen hilix voirwairden.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 33r, nr. 133 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 321.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc etc. maken cond etc. dat een huwelic ghesproken ende over een ghedragen es tusken Janne den Snider onser poirter van Dordrechtd ende onser nichten joncfrouwe Rikaerdee heren Ogiers dochterf van Cralinghe, ridders, in dusdanighen voirwaerden: waer dat zake dat Jan die Snider storve eer joncfrouwe Rikaerdg voirs., so soude si an allen goede dat hi liete deelen half ende half, weder sih kint hadde jofi en haddej; ende waer dat sake dat si eer storve, so soude hair erfnamen nemen hoir mede ghave ende daer toe k vier hondert pond Hollandsl ute sinen goede, ende dair mede souden si Janne van alre delinghe quite scelden.

Ghegheven te Wouderichemm des zonnendaghes na sinte Jacobs daghe apostelen int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemn, Benthemo, Willaemp camerlinc et alios.

a
Egg's B.
b
Will. BC.
c
Henegh. B; van Heneghouwen ontbr. C.
d
Dordr. BC.
e
Ricarde C.
f
ontbr. B.
g
Ricaird C.
h
sijn B.
i
dan C.
j
hande B.
k
hier een doorgestreepte h B.
l
Holl. BC.
m
Wouderichē B; Wouderichaem C.
n
Zuden. B; Zudn. C.
o
Benth. BC.
p
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Snijder, poorter van Dordrecht, en jonkvrouw Rikarde, dochter van heer Ogier van Kralingen, ridder