Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X026v_135_1 C ZH_K_X033v_135_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 26v, nr. 133 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gillis van Wendelnesse.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 33v, nr. 135 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Vanden cleerckscip vanden bailliu van Zuythollanta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 317.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi bevolen hebben ende gheset Gillijs van Wendelnesse, onsen poirter van Dordrechte, clerc te wesen ons baliuwes van Zuythollandf ende ons scouteten van onser poirte voirs., dien dienst van diere cleerscipg te varwarenh tonsen oirbaer in allen manieren alset Gherardi Hamer te verwaren plach; dit zal gheduren tonsen wedersegghen.

In oirkonde desen brievej etc. Ghegheven tote Valenchijnk des zaterdaghes na Ascentien dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijs Renghers zone.

a
Zuytholl't C.
b
Will. BC.
c
Heneg. BC.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Dordr. BC.
f
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
g
clercscip C.
h
verwaerne C.
i
Gher. B; Ghere. C.
j
desen brieve ontbr. C.
k
Valench. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis van Wendelnesse, poorter van Dordrecht