Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X027v_144_1 ZH_G_X028r_144_2 C ZH_K_X035r_144_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 27v-28r, nr. 141a (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dordrechta. – Boven het eerste Item nog het opschrift Idem.

De tekst heeft in het register geen volgnummer.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 35r, nr. 144 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Grute Tordrecht ende boete upten ghenen die vreemt bier tappen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 342, als bijlage bij de editie van een oorkonde d.d. 1324 september 14 (hier nr. ZH 164).

Deze ongedateerde Dordtse keur op de gruit zal, gezien de data van uitvaardiging van de omringende oorkonden nrs. ZH 143 en 147, circa oktober 1323 zijn ingeschreven in het verloren primaire register A. Dit houdt niet in dat de tekst rond die tijd ook is opgesteld; hij kan van vroegere datum zijn. Gezien het geheel ontbreken van diplomatische kenmerken is het niet waarschijnlijk dat de keur ooit in de vorm van een oorkonde is uitgevaardigd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit sijn die koren van grute gheleyt in Dordrechtb bi den rechter, scepen ende Raetc.

In den eersten so en zal en gheen man gheen bier tappen binnen Dordrecht dan alsulc bier als binnen Dordrecht ghebrouwen es, et bier van der zee ende Duysburchd bier, op die botee van III lb. ende dat bier verloren, ende daer of zal hebben die rechter die enen helfte ende die gruter dander helfte.

Item so wat man die bier brouwet binnen Dordrecht, die zal gheven van elken hoede mouts dat hi verbrouwet XVI d. Hollandsf ende sijn mout dat dair toe behoirt, ende dair binnen zal hem die gruter sijn gruyt gheven als hi tote noch ghedaen hevet. Ende waert dats hem die gruter niet gheloven en wildeg hi ne hadde meer ghebrouwen dan hi hem anebrochte, dat soude die gruter up hem houden met sinen edeh; ende ware dat hi den brouwer ende sinen meester knape dair of ontrumen wilde met haren eeden, ende ware dat si bede niet zuereni ende wilden, daer hadde die gruter sijn recht vervolghetj.

Item so wat man die ael brouwet binnen Dordrecht, die zal gheven van elken hoede dat hi verbrouwet VIII d. Hollandsk up alsulc recht van eden als op den biere voirscreven es.

Item waer dat iemand binnen Dordrecht bier of ael brouwede ende sijn recht daer of niet en ghave noch en dede als voirscreven es, ende hem die gruter daer of becroende: ende die brouwer die daer of verwonnen worde biden gruter die verboirde X lb. ende dat zelve bier.

a
Dordr. B.
b
hier en hierna verkort Dordr. BC.
c
na de t een onduidelijk teken B.
d
Duusburs, vastgeschreven aan het volgende bier C.
e
boete C.
f
Holl. BC.
g
wil de, verbonden d.m.v. een dun streepje C.
h
gecorrigeerd B.
i
sueren C; lees zweren.
j
vervolghelt B.
k
Holl. BC.
Oorkonder: rechter, schepenen en Raad van Dordrecht