Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028r_146_1 C ZH_K_X035v_146_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28r, nr. 143 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Andries van Ysche.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 35v, nr. 146 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 126, ad 1323-1324 februari 22.

In de datering van deze op 22 februari uitgevaardigde oorkonde is het jaartal blijkbaar vergeten. Omdat de chronologie hier, aan het einde van het verloren primair register A, minder strak aangehouden is dan elders, is de datering van de oorkonde niet zonder meer af te leiden uit de plaats in het register; de optekening in A duidt er intussen wel op dat het stuk van vóór april 1324 zal dateren, toen dat register werd afgesloten. Voorts maakt de aanwezigheid van een dienstaantekening het waarschijnlijk dat de oorkonde niet vóór 1317 zal zijn uitgevaardigd. Uit het itinerarium van Willem III blijkt dat hij op 23-25 februari 1321 in Valenciennes was (op de 19e was hij nog in Mons), maar ook in de jaren 1319, 1320, 1322, 1323 en 1324 kan hij op die datum ter plaatse zijn geweest (de gegevens zijn ofwel onvolledig ofwel geven een verblijf in Henegouwen aan); eind februari 1317 en 1318 was hij aantoonbaar in Zeeland. Een datering in 1324, zoals in Muller, Reg. Hann., is minder waarschijnlijk, omdat in Henegouwen uitgevaardigde oorkonden meestal met enige vertraging in Holland worden geregistreerd, terwijl in dit geval in het register nog oorkonden uit het najaar van 1323 volgen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi Andries van Yesche, onsen ghetrouwen knape, om menighen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal ghegheven hebben ende bewisen met desen brieve jaerlix alse langhe als hi levet in onse tollen te Niemandsvrientd in te nemene tote Bamisse f XXV lb. Tornoyseg, over zestien penninghe gherekent; ende ombieden onsen rentemeyster van Zuythollandh die nu es jof hier na wesen zal dat hi Andriese voirseyd die jaerlix renten uyt doei rekenenj ende betailen ten termine voirseyd, ende dair of neme sine opene lettere yeghens ons mede te rekenen jaerlix, ende dair bi zullen wi onsen rentemeyster voirs. jaerlix quiten bi Andries brieve van also vele in sine rekeninghe.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Valencienk op sinte Pieters dach tote inghaendel lenten.m

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Willaemn camerlinc.

a
Will. BC.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Niemands vrient C.
e
de eerste e onduidelijk vanwege een correctie B.
f
1 oktober.
g
Tor. B; Torn. C.
h
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
i
doen met de n geëxpungeerd C.
j
reken C.
k
Valenchijn C.
l
in ghaende B.
m
als afsluiting een krul B.
n
Will. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Andries van Yesche, knaap