Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028v_148_1 C ZH_K_X035v_148_1 ZH_K_X036r_148_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28v, nr. 144 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Pouwels van Striene.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 35v-36r, nr. 148 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 147.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Pouwels van Strieneb, onsen poirter van Dordrechtc, om menighen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal hebben ghegheven ende gheven mid desen brieve onse zeven morghen lands die d gheleghen zien tuyschen den ambocht Harnaerswairte an die ene zide ende den ambocht van Hakenisse andie ander zide tote sinen vrien eyghen, sinen vrien wille mede te doene ghelike anders sinen goede dat hi in onsen lande heeft, onverzeyd van f ons of van yemand van onsen weghen; ende wi warense hem in allen manieren als voirscreven is mid desen openen brieve bezeghelt mid onsen zeghel.

Ghegheven in Middelburchg des donresdaghes na sente Lucas dach int jaer XXIIIo.

a
Will. C.
b
Strien C.
c
Dordr. BC.
d
hier die herhaald B.
e
Harnairswairt, de tweede r bovengeschreven C.
f
hier yemand, doorgestreept B.
g
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pouwels van Strijen, poorter van Dordrecht