Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028v_149_1 C ZH_K_X036r_149_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28v, nr. 149 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Claes vander Merwedea.

In het register staat deze oorkonde achter nr. ZH 153, maar een letter A in de marge maakt duidelijk dat de oorkonde geplaatst dient te worden vóór het met een letter B gemarkeerde nr. ZH 150.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 36r, nr. 149 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 122.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb etc. maken cond etc. dat alsulken coep als hair Claysc van der Mereweded, ridder, heeft vercofte Harman Hamerf ende Janne sinen zuagher van vierg jaer scaren van der tiende van Ghiessemonde, die hi van ons houd, naist comende zullen ghestade houden; ende zullen hem desh coeps ghewaren van den vier jaer scaren voirscreven die nu toe comende zien.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghei op den Zoem op Alre heylighen dach int jaer ons Herenj M CCC drie ende twintich.

a
M'wede B.
b
Will. C.
c
Niclays C.
d
M'ewede BC.
e
verbeterd uit ghecoft BC.
f
verbeterd uit Hiner BC.
g
e bovengeschreven C.
h
vóór de d een geradeerde h B.
i
Bergh. C.
j
ons Heren ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Nicolaas van der Merwede, ridder