Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028v_150_1 C ZH_K_X036r_150_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28v, nr. 145 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Harbaerena van Riede ende sinen wive.

Een streep door het begin van de tekst. – In het register staat deze oorkonde achter nr. ZH 148, maar een letter B in de marge maakt duidelijk dat de oorkonde geplaatst dient te worden achter het met een letter A gemarkeerde nr. ZH 149, lager op de bladzijde.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 36r, nr. 150 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Har Harbaren van Riede, roerende Paendrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 123.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat hair Harbaren van Riedec onsen trouwend ridder voir ons quam ende mactee bi onsen goeddenken vrouwe Machtildef sinen wive toteg hare lijftochte alle den tiende van Paindrecht, beyde corentiende enden smaltiende, die hi van ons te lene houd; in wilker lijftocht ende tiende voirscreven wi gheloven der voirs. vrouwen Machteldenh te houden na zede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven i toitj Dordrechtk op sente Domaes avond apostele int jaer ons Heren M CCCo drie ende twintichl.

a
Harbae'n B.
b
Will. C.
c
Riedē C.
d
onse trouwe C.
e
maecte C.
f
ld onduidelijk vanwege een correctie B; vrouMachtilden C.
g
te C.
h
Machtilden C.
i
hier etc. gevolgd door de aanzet van een kapitaal, waarschijnlijk een G, alles geëxpungeerd C.
j
te C.
k
Dordr. BC.
l
ende twintich ende drie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Harbaren van Riede, ridder, en zijn echtgenote vrouw Machteld