Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028v_154_1 ZH_G_X029r_154_2 C ZH_K_X036v_154_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28v-29r, nr. 150 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem vanden Poel.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 36v, nr. 154 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Scroot ambocht tot Dordrechta.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 123.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi Willaemc van den Poel, onsen trouwen knape, om trouwen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal hebben ghegheven ende gheven mid desen brieve een van onsen scroet ambochten in onser poirte van Dordrechtd, dat erste dat ons verscinen zal, behouden sulker brieve als wi hier te voren daer op ghegheven hebben; ende ombieden allen onsen scroeders van onser poirte voirs. dat si Willaeme voirs. ontfanghen in hore gheselscip over haren gheselle zoe waenneer dat verscinen zal alst voirscreven es, ende hem antwairdenf ende ghebruken laten alsulker renten ende vervallen alse hem dair of toe behoren moghen ghelike den anderen ghesellen van den scroeders voerscreven, sonder ander ghebot van ons te hebbene, mit sulken dienste dair of te doene alser toe behoirt; ende gheloven Willaemg voirs. voir ons ende voir onse nacomelinghe hier in te houden.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechth des donresdaghes na sente Thomas dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Dord't C.
b
Will. C.
c
Will. BC.
d
Dordr. BC.
e
Will. BC.
f
andworden C.
g
Will. BC.
h
Tordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van den Poel, knaap