Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X029r_156_1 C ZH_K_X037r_156_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 29r, nr. 152 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dordrecht.

In de rechtermarge, door andere hand, een hoofdletter E. – In de linkermarge, door nog een andere hand: Dordrechta.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 37r, nr. 156 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dordrecht.

In de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 302, ad 1323 januari 7.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 167 in hetzelfde register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi vaste ende ghestade houden alsulke kore alse scepenen ende Raet van onser poirte van Dordrechtc bi onsen rechter van onser voirs. stede ghemactd hebben ende hiee na ghescreven staet. Dats te wetene: zo wad persoen die mesdaet deden in wad manieren dat ware binnen onser voirs. stede jof daer ute gheset jof ghebannen worde, ende hi dair of bescuddenisse der heyligher kerken begheerde ende hire in quame, zo soude hem onse voirs. rechter ene tijd setten bi scepenen ende Rade vanf onser voirs. stede ute dier voirs. kerken te ghaene jof zelve dair uyt te gheleyden, war dat hijs begheerde op sijn seker beruym; ende woude hi dat niet doen, jof dat gheviele dat hig in enigher maniere op sijn ruym quame uyter voirs. kerken, zo ne zoude hem tghebot van der heyligher kerken niet h helpen moghe. Ende hier ommei ombieden wi ende bevelen onsen rechter van onser voirs. stede, zoe wie hi es bi tiden, dat hi alsulke personen ute dierj voirseyder kerken neme ende dat hi hem doe recht als toit onser voirs. stede gheleghen es. Ende gheviel dat die voirs. kerke dair ommek besleghen worde, die gheloven wi weder op te doen wiennel op onsen cost, ende vortm daer of comen mochte; sonder alrande archlist. Dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtn des vridaghes na Dortien dach int jaer van drie ende twintich.

a
Dordr. B.
b
Will. C.
c
Dordr. BC.
d
ghemaect C.
e
hier C.
f
voir B.
g
dat hi bovengeschreven C.
h
hier hebben, doorgestreept C.
i
ontbr. B.
j
der C.
k
e uit een opgaande letter B.
l
winne, maar met een tweede accent geplaatst boven in C.
m
voirt, met erboven geschreven, door dezelfde hand, wat C.
n
Tordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepenen, Raad en rechter van Dordrecht