Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X039r_159_1 B ZH_G_X031r_159_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 39r, nr. 159 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 31r, nr. 155 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Florens van Jutfaes.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 129.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat Florens van Juytfaes die achtien pond Hollandsb sjaers die hi van ons in rechten lene heltc uyt onser tollen tote Ammersd ons up ghedraghen hevet tote Willemse behoif ons camerlings, wilke achtien pond Hollandsf sjaers vorscreven wi verlyetg hebben ende verlenen Willemeh onsen camerlenc vors. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghe in lene te houden in al dier manieren dattet Florens vorseyt van ons te houden plach; ende ombieden onsen rentemeyster van Zuythollandi die nu es jof namaels wesen sal dat hi Willemej jof sinen nacomelinghe alle jare dese achtien pond Hollandsk betale uyt onser tollen tote Ammersl tote alsulken daghen alst Florens vorseyt te betalen plach, ende dat hi daer of neme Willemsm brief in quitantie jof siere nacomelinghe, jarlix jeghens ons mede te rekene.

In orconde etc. Ghegheven te Dordrechtn up sente Marcuso dach int jaerp ons Heren M CCC vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Wilhelmumq camerarium tantummodo.

a
Will. B.
b
Holl. AB.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
tote Ammers verbeterd uit te Nyemantsvrient, in lichtere inkt maar wel door dezelfde hand A.
e
Willaems B.
f
Holl. AB.
g
verlent B.
h
Willame B.
i
Zuytholl. AB.
j
Willame B.
k
Holl. AB.
l
tote Ammers verbeterd uit te Nyemantsvrient, in lichtere inkt maar wel door dezelfde hand A.
m
Willaems B.
n
Dordr. AB.
o
Marchus B.
p
jaers B.
q
Wilh'm A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem (van Duivenvoorde), kamerling