Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X039r_160_1 B ZH_G_X031r_160_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 39r, nr. 160 (primaire registratie).

In de marge, deels over de dienstaantekening heen gezet, een kapitaal C.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 31r, nr. 156 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Harmana van Hamert.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 129.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen ludenc dat Troviesd heren Hughe sVriesen sone van der Mye vor ons quam ende ons up droeche tote Harmans behoif van Hamert ende tote Jans behoif van Nyemaghen, Harmansf zuaghers, den tiende die gheleghen es ten Slike in Riederwaertg ende hi van ons helt te lene binnen sinen achtersusterkinde niet te versterven, ende ons ane quamen van joncfrouwe Willemh van Teylinghei, wilken tiende voirscreven wi verliet hebben ende verlien met desen brieve Harmanj ende Jank voirscreven ghesamender hand van ons in lene te houden binnen den achtersusterkinde niet te versterven.

In orconde etc. Ghegheven tote Dordrechtl des vrijdaghes vor meyedach int jaer ons Heren M CCC vier endetwintich.

[Dienstaantekening:]

Bim Enghebrechtn.

a
H'man B.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
eerder Tronies AB.
e
doroech A.
f
H'mans, verbeterd uit sijns A.
g
Riederwaerd B.
h
Willē AB.
i
Theylinghe B.
j
Harmanne B.
k
Janne B.
l
Dordr. AB.
m
Per B.
n
Enghebr. A; Enghelb'tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Herman van Hemert en zijn zwager Jan van Nijmegen