Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X039r_161_1 B ZH_G_X031r_161_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 39r, nr. 161 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 31r, nr. 157 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Boudewijn vanden Poele.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 129.

Wia Willemb grave etc. maken contc allen luden datd wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve onsen trouwen knape Boudwijne van den Poele vier hovenf moirs up den wildert ane Pieter Weertsg moir, nordwest waer of tote Ransdonke waert, vry ende sinen wille mede de done, dat Thidemanh veren Belien f. van ons in pachte helt. Voert hebben wi hem dat ambocht van diesen vier hoveni vorscreven ghegheven in rechten lene van ons te houdene na den rechte van Zuythollandj.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchk des saterdaghes na half meye int jaer van XXIIIIo.

a
ontbr. A.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Boudw. A; Boudewijn B.
f
hoeven B.
g
of misschien Woerts AB.
h
Thiedeman B.
i
verbeterd uit morghen A; hoeven B.
j
Zuytholl. AB.
k
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van den Poel, knaap