Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040r_166_1 B ZH_G_X031v_166_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40r, nr. 166 (primaire registratie).

In de marge, wrs. door andere hand, een verticaal streepje, mogelijk een letter j.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 31v, nr. 162 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Janne Hasekens z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 134.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi verliet hebben ende verleenenc Janne Hasekens sone, die houderd es van desen brieve, van ons te houden in rechte lene ene vierteel lands die gheleghen es in den ambochte van Oudekerce, ende Ocker Adaems neve van den Wale van ons te houdene plach; hier bi zo zal hi scot vry daer up sitten, jof waer hi sit in onsen lande van Zuythollandf, ghelike onsen welgheboren luden.

In orconde etc. Ghegheven tote Dordrechtg up sente Victorsh dach anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jani sheren Gillijsj sone.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
de laatste e gecorrigeerd A; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
diehouder, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep A.
e
Oudek'c A; Oudeken B.
f
Zuytholl. AB.
g
Dordr. AB.
h
Victoirs B.
i
Janne B.
j
Gill. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hazekijnsz.