Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040r_167_1 B ZH_G_X032r_167_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40r, nr. 167 (primaire registratie).
Opschrift:

Dordrecht.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32r, nr. 163 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dordrechta.

Boven aan de tekst, in de marge, een kapitaal E. – In de marge naast de tekst, door andere hand: Dordrechtb. – Aan het einde van de tekst in de marge, door nog een andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 343.

Vgl. nr. ZH 156 in hetzelfde register.

Wi Willaemc grave d etc. maken cont allen ludene dat wi overeen ghedraghen sijn met onsen lieven ende ghetrouwen scepen ende Raet van onser stede van Dordrechtf: zoe wie dat misdoet binnen onser vorseyder stede jof daer uyt ghebannen jof gheset wort, van wat sake dattet si, ende de ghene trecte in enighe kercke binnen onser vorseyder stede om bescutg te hebbene van desen vorscreven zaken, dat onse rechter die in dien tiden wesen zal binnen onser vorseyder stede tote ghenen persoen in die kercke gaen zal ende bidden hem wil hi uter kercken gaen, hi salne seker daer uyt leden up sijn behoith; ende wil hi up die vorwaerde niet uyt der kercke gaen, zoe zallen onse rechter vors.i uyt der kercken nemen ende doen hem recht van zulker misdaet als hi mesdaen hevet, als onser stede gheleghen es. Ende voert waer dat zake dat die persone die eens in die kercke gheweset hadde als om bescut daer of te hebben als vors. es weder in die kercke quame, joft enich ander persone die eens inj die kercke gheweest hadde ende daer uyt ghinghe bi sinen moet wille ende daer nae weder in quame om bescut daer of te hebbene van siere misdaet, dat onse rechter vors. dien persoen dier ghelike uyt der vorseyder kercke nemen mach ende doen hem recht van siere mesdaet alse onser vorseyder stede gheleghen es. Ende waer dat zake dat onsen rechter vors. jof onser stede vornoemt eniche zuarnessek quame van desen vorscreven zaken, daer of beloven wi hem luden te volstaen; ende dese vorscreven zaken tel gheduren tote onsen wederzegghen.

In kennesse etc. Ghegheven tote Dordrechtm int jaer ons Heren M CCC XXIIII up sente Victorsn daghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Mathiam Rengerso f. et alios.

a
Dordr. B.
b
Dordr. B.
c
Will. AB.
d
hier van Heneg. B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Dordr. AB.
g
het tweede deel van het woord slecht leesbaar vanwege vervaagde inkt A; besceyt B.
h
behout B.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
eensin, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep A.
k
vóór de z de uitgeveegde aanzet van een q A.
l
boven de regel toegevoegd A.
m
Dordr. AB.
n
Victoirs B.
o
Reng's A; Reng. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepen, Raad en rechter van Dordrecht