Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040r_168_1 B ZH_G_X032r_168_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40r, nr. 168 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32r, nr. 164 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jana sheren Gillis z.

In de marge, door andere hand: Hugheman heren Ghienemans lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 136, ad 1324-1325 februari 18.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken kond etc. dat Jan sheren Gillijs sone, onse rentemeysterd van Zuithollande, ons op ghedraghenf hevetg in rechten h eyghen vijf morghen lands legghende in Hughemans ambocht heren Ghenemans soens ende daer Jan Woutgheersi soen op wonet, dit land voirscreven ende een stucke lands in Tieselins waerd dat ons ane quam van Tielemanj veren Machtildek soen ende gheleghen es tuisken Tiele Roes land ane die ene zide ende Margrieten Bollix lande ane die ander zide, ende vierdalf morghen lands die gheleghen sienl bi Wollebrantsm kerke in Clays Oems ambocht met Arnoudn Willaems soen ghemene; hebben wi ghegheven Jano sheren Gillijs soen voirs. van ons te houden in liene in manieren dat na zire doet comen zal op zine kindere, est zoen estp dochter, mar op dien jongheren zoen voir op die oudsteq dochter, ende waerd dat dat kint daer op ghecomen ware storve sonder wittachtighe borte, dattet danne quame op tander kint in manieren als voirs. esr, ende alsoe voirt op zoen of op dochter te comen.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer van XXIIII in die Haghe des manendaghes na Grote vastelavond.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaems camerlinc.

a
aan de n de aanzet van een extra stok, doorgestreept B.
b
Will. A; Will. B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
hier en hierna tekstdelen aan de rechterkant van de bladspiegel moeilijk leesbaar vanwege slijtage van de inkt A.
e
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
f
de laatste letter onduidelijk vanwege een correctie A.
g
boven de regel toegevoegd A.
h
hier lie, doorgestreept A.
i
de u verbeterd uit t A.
j
Thieleman B.
k
Machtelde B.
l
die gheleghen sien ontbr. B.
m
Wollebrands B.
n
Aernoud B.
o
Janne B.
p
ofte B.
q
verbeterd uit oudere A.
r
ende waerd ... es boven de regel toegevoegd A.
s
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz., rentmeester van Zuidholland