Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040v_169_1 B ZH_G_X032r_169_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40v, nr. 169 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32r, nr. 165 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Harmana Hamert ende Janne sine zwager.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc, van Holland, van Zeland ende here van Vrieselandd maken cont allen ludene dat bi onsen wille es dat haer Willaem van Naeldewijcf onse ridder med onser hant op ghedraghen heeft Harmang Hamert ende Janh zinen zwagher, onsen poertren van Dordrechti, die twintich pont Hollandsj jaerliker renten tote enen termine van tien jaerren ghedurende van zinte Martijns daghe in den winterk die naest leden es, welke rente voernoemt hi van ons houdende es te lene ende jaerlix op te heffen pleecht in die tollen te Gheervliet; ende hier in ghelove wise te houden dese voernoemde termine, ende ontbieden onsen rentemeester van Zuuthollantl die nu es oft hier na wesen sal dat hi hem dese voernoemde rentem jaerlix uutreke sonder anders enich ghebod van ons.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen zegheln. Ghegheven teo Dordrechtp inq jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich, des sonnendaghes na sinte Mathijs dache.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaemr camerlinc et Jans sheren Gillijst f. receptoremu.

a
H'man B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Naeld | wike B.
g
Harmanne B.
h
Janne B.
i
Dordr. B.
j
Holl. AB.
k
11 november.
l
Zuytholl. B.
m
renten B.
n
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
o
tote B.
p
Dordr. B.
q
int B.
r
Will. AB.
s
Ioh. B.
t
Gill. AB.
u
r. A; ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Herman Hamert en zijn zwager Jan, poorters van Dordrecht