Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040v_171_1 B ZH_G_X032v_171_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40v, nr. 171 (primaire registratie).

De tekst is gecancelleerd.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32v, nr. 167 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Pieter Wiericx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 79.

Vgl. nr. ZH 178.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave b etc. maken cont allen ludenc dat Pieter Wierijcsd sone onse dorwaerder ghemaect hevet med onser hant Aleyte sinen wive toet horref lyiftochte tien pond Hollandsg sjaers, die Pieter voerseyt van ons houth te lene toet sinen live ende wi him bewijst hebben jaerlix in te nemen toet onsen rentemeyster van Zuuthollandi van neghentien morghen land legghenden in anbochj van Bizoyen, in wilker lijftochte voirscreven wi Aleyde voirseyt gheloven te houden als wi sculdichk zijn te doen na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezegheld med onsen zeghelel. Ghegheven in Middelborchm des saterdaghes voir Midvasten inn jaer ons Heren dusen driehondert vierendetwintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Pieter Wierix f.o

a
Will. B.
b
hier van Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
lezing van de letters ijcs onzeker A; Wierix B.
e
Aleyde B.
f
of herre A; hare B.
g
Holl. AB.
h
hevet van ons i.p.v. van ons hout B.
i
Zuutholl. A; Zuytholl. B.
j
lands legghende int ambochte B.
k
sc'ldich A.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
r bovengeschreven A; Middelburch B.
n
int B.
o
zone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aleid echtgenote van Pieter Wieriksz. deurwachter