Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X040v_172_1 B ZH_G_X032v_172_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 40v, nr. 172 (primaire registratie).
Opschrift:

Scroot ambocht binnen Dordrechta.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32v, nr. 168 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Margrieten Boudijn sijns broeders dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 445.

 

Wi Willaemb grave c etc. maken cont allen ludend dat wi om beden willen ons lyefs ende ghetrouwen heren Niclayse des abts van Middelborchf ghegheven hebben ende gheven med desen brieve Margrieten, Boudijns sijns brodereg dochter, dat eerste scroet anbocht dat ons teh Dordrecht verscinen zal ende dat wi vor dese tijt niedi wech ghegheven enj hebben.

In orconde desen brieve bezegheld med onsen zeghelek. Ghegheven in Middelborchl des saterdaghes vor Midvasten int jaer ons Heren M CCC vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemm et abbatem de Middelburchn et alios.

a
Dordr't A.
b
Willaen A; Will. B.
c
hier van Heneg. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Nyclays B.
f
Middelburch B.
g
broeders B.
h
tote B.
i
waarschijnlijk staat er med A.
j
boven de regel toegevoegd A.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
Middelburch B.
m
Zuden. AB.
n
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Margareta, dochter van Boudewijn broer van abt Nicolaas van Middelburg