Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X041r_176_1 B ZH_G_X032v_176_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 41r, nr. 176 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 32v, nr. 171 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Der capellen van Ammers.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Wi scepen ende Raet van Ammers maken cont allen luden dat wi gheloeft hebben endea gheloven van der meenre poerte weghen voirs. onsen lieven here den grave van Hollandb dat wi ewelike uut reken ende betalen zullen die drie pont Hollansc jaerliker renten die onse lieve here voerseyt ghegheven ende bewijst hadde in der tolne van Ammers der capellen van Ammers.

In orkonde desen brieve ghegheven ende bezeghelt med onser poerte zeghel voerzeit int jaer ons Heren M CCC vive ende twintich, op sente Servaisd dach.

 

e Ista littera est sub Enghelbertof.

a
dit woord vrijwel geheel weggesleten A.
b
Holl. B.
c
Holl. B.
d
Servaes B.
e
het volgende door andere hand A.
f
Enghelb'to A.
Oorkonder: schepenen en Raad van Ammers
Destinataris: graaf (Willem III) van Holland