Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X041v_180_1 B ZH_G_X033r_180_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 41v, nr. 180 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33r, nr. 175 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jana Westfalinck.

Een kruis door de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Wi Willemb grave van Henegouwenc, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandd maken cont allen ludene dat Jan Westfalinc med onser hand ghemaket hevet joncvrouwe Belien sinen wive toit haerre lijftochte alle die uyt lande ende alle die vervallen dike die gheleghen sien in Ghisebrechts des Botsf ambochten, alzoe groet ende alze cleene als hize van ons houd te liene; in wilker lijftochte voirscreven wi gheloven joncvrouwe Belieng voirseyt te houden als wi sculdich sijn te doene na zede ende costumeh van onsen lande.

In orkonde desen brieve beseghelt med onsen zeghelei. Ghegheven te Sentej Gheerden berghe des dinxendaghes na sente Servaisk dach int jaer ons Heren M CCC vijfendetwintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathiam Rengheril.

a
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
b
Will. B.
c
Heneg. AB.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Vots B.
g
Belyen B.
h
woente B.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
j
Zinte B.
k
Servays B.
l
f. Renghers B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Belie, echtgenote van Jan Westfaling