Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042r_181_1 B ZH_G_X033r_181_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42r, nr. 181 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33r, nr. 176 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willama Airnouts z. ende joncfrou Lijsbeth lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandd makene cont allen ludenf dat Willaem Arnoudsg sone med onser hand ghemaect hevet joncvrouwe Lizebetten Jan Westfalincs dochter, sinen wive, toit haerre lijftochte den tiende die gheleghen es in Achte hoeven te Wieldrecht twisken den tienden die Gheretsh van Wieldrechts waren an beyden siden ende streckende van der Maze toit an dieni veen, alzoe groet ende alzoe clene als hien van ons te lene houd; in wilkerj lijftochte voirscreven wi gheloven joncvrouwe Lizebetten voirseyt te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen seghelek. Ghegheven te Sentel Gheerden berghe des anders daghes na sente Servaesm dach int jaer ons Heren M CCC vijfendetwintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathiam Rengheri.

a
Willā B.
b
Will. B.
c
Heneg. AB.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Aernouds B.
h
Gheraerds B.
i
den B.
j
wiker A.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
l
Zinte B.
m
Servays B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth Jan Westfalingsdr., echtgenote van Willem Arnoudsz.