Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042r_183_1 B ZH_G_X033v_183_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42r, nr. 183 (primaire registratie).
Opschrift:

Swindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33v, nr. 178 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Heinrica van Brederodeb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 351, ad 1325 mei 13.

Vgl. het voorafgaande nr. ZH 182.

Wi Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande, van Zeeland ende here van Vrieselandf maken cont allen ludeng dat wi gheloeft hebbenh Henric van Brederodei: ist dat hi med sinen luden alzoe helpt tland van Suindrechtj te diken, dat wijs ons beloven dat wi dan houden zullen alzulc zegghen als onse lieve ende ghetrouwe die here van Voirne ende die here van der Lecke zegghen zullen twisken ons ende him alze van ambochten, tienden ende viskerien die hi toit deser tijd toe ghehad hevet in Haren Heyen lande, twisken dat derdendeel ende dat vierdendeel hoe vele dat wier of hebben sullen.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen seghele. Ghegheven te Sentek Gheerden berghe op sHeylighes cruys avond ter Ascencionl int jaer ons Heren dusent driehondert vive ende twintich.

 

m Istas n litteras habet dominus Symono de Benthemp ad opus domini, et Heynricq de Brederode.

a
Heinr. B.
b
Brederod. B.
c
Will. B.
d
Heneg. AB.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
i
Brederoden B.
j
Zuindrecht B.
k
Zinte B.
l
Ascentioen B.
m
de volgende aantekening door andere hand A; in de marge, met strepen verbonden met zowel deze oorkonde nr. ZH 183 als met het voorafgaande nr. ZH 182 AB.
n
hier iets geradeerd, blijkens de nog zichtbare accenten ws. het getal III A.
o
Sy A.
p
Benth A.
q
Heynr. A; Henricus B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Brederode