Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042v_185_1 B ZH_G_X033v_185_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42v, nr. 185 (primaire registratie).
Opschrift:

Nedervenne.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33v, nr. 180 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willama van Neder veen.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Wi Willemb grave c etc. maken cont allen ludend dat wi Willeme van Nedervenef verliet hebben van ons te houden in rechten lene dat ambocht te Nedervene dat hi te houden plach van Gheretg van Wieldrechth.

In orkonde desen brieve beseghelt med onsen seghelei. Ghegheven tej Sentek Gheerden berghe op sHeylighes cruis avond Ascenciel int jaer ons Heren M CCC vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et perm Willaemn camerlinc et per Mathiamo Rengherip.

a
Willā B.
b
Will. B.
c
hier van Heneg. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Willame B; vanaf hier (delen van ) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
Neder vene B.
g
Gher. A; Gheraerde B.
h
Wieldrechte B.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
j
tote B.
k
Zente B.
l
Acentioen B.
m
et per ontbr. B.
n
Will. A; Will'm B.
o
Math. B.
p
Reng's f. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Nederveen