Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X043r_187_1 B ZH_G_X034v_187_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 43r, nr. 187 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 34v, nr. 182 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ghisbrecht heren Jacobs z.

Met de in de tekst niet genoemde stad zal Dordrecht worden bedoeld; zowel Gijsbrecht heer Jacobsz. als Gize Dukinc behoorden daar tot de elite (zie voor de eerste nr. ZH 103), en Steegoversloot is nog steeds een Dordtse straatnaam.

Wi ..Willaema grave b etc. maken kond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Ghisebrechtc heren Jacobs f.d, die houder es van desen brieve, dat erve dat gheleghen es in die Steghe over slot tusken Ghisen Dukingse hofstede ende den mure van der stede in enen eweliken pacht omme XX s. Hollandsf sjaers, ende die te betailne alle jare die ene helft te sinte Baven dagheg ende die ander helft te meye dagheh.

In orkonde etc. Ghegheven tote Sintei Gheerden berghej int jaer ons Heren Mo CCCo vijf ende twintich des donresdaghes vor sinte Jans dach te midde zomer.

[Dienstaantekening:]

Per dominum etk dominum Symoneml de Benthemm et alios.

a
Will. AB.
b
hier van Heneg. B.
c
Ghisebrechte B.
d
zone B.
e
Dukincs, de n uit i B.
f
Holl. AB.
g
1 oktober.
h
1 mei.
i
Zente B.
j
b'ghe A.
k
ontbr. B.
l
Sy A.
m
Benthē A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht heer Jacobsz.