Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X043r_189_1 ZH_K_X043v_189_2 B ZH_G_X034v_189_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 43r-43v, nr. 189 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 34v, nr. 184 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Zegebrecht Jans z. van Ulvenhoute.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen, ic Zeghebrecht Jans zone van Ulvenhoute, boutellier mijns heren sgraven van Heneghouwena ende van Hollandb, make cond ende kenlic dat mi mijn lieve here die grave voers. gheleend heeft in ghereeden ghelde bi heren Wouter Baus hand, wisselarisc van Machelen zijns knapen, zeven pond groter d Tornoisee, die wilke ic hem bewijst hebbe ende bewise weder in te nemen an zinen rentemeyster van Zuythollandf als op die achte pond Hollandsg sjaers die mi mijn here die grave vors. ghegheven heeft van hem te houden in rechten leene, die mi die rentemeyster van Zuythollandh vors. jaerlix uytreket te Bamissei, die wilke achte pond Hollandsj sjaers mi die rentemeyster vors. of slaen sal jaerlix ter tijd toe dat hem dese zeven pond grote vors. vol ende al betailt zijn, uytghenomen die rente van desen jare te Bamisse naist comende, die ic enen anderen bewijst hebbe in te nemen; ende waert dat dese achtek pond sjaers ane minenl here den grave verstorven eer hi die zeven pond grote te vollen weder in hadde, zo verbinde ic darover alle mijn goedm alsoe dat hi van minen alre reestenn goide voren op heffen zoudeo also vele als hem van dien zeven pond groten ghebraken.

In kennisse hier of hebbe ic desen brief open besegheld med minen zeghele. Ghegheven te Berghenp in Heneghouwenq op sinte Pieters ende Pouwels dach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende twintich.

 

Ista littera est sub Enghelbertor.s

a
Henegh. A; Heneg. B.
b
Holl. B.
c
swisselairs B.
d
hier coninx B.
e
Tor. AB.
f
Zuytholl. AB.
g
Holl. AB.
h
Zuytholl. AB.
i
1 oktober.
j
Holl. AB.
k
aechte met de eerste e geëxpungeerd A.
l
i verbeterd uit e A.
m
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
n
reetsten B.
o
o onduidelijk, tussengeschreven A.
p
B'ghē A.
q
Heneg., met na de g een niet-afgemaakte h A.
r
Enghelb'to A.
s
deze notitie door andere hand, in de ondermarge van f. 43r A.
Oorkonder: Segebrecht Jansz. van Ulvenhout, bottelier van graaf Willem III
Destinataris: graaf Willem III