Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X045v_196_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 45v, nr. 196 (primaire registratie).

De tekst is gecancelleerd.

De tekst ontbreekt in AGH 289, het grote duplicaatregister Zuidholland.

Wi Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi vercoft hebben ende verghift Willame van Duvorde onsen trouwen camerlencsb dat ambocht van Twintich hoeven met alder wildert, op streckende tote Braband waerds alse verre als onse land gaet ende oistwaert toter Mazen toe, dat hi jeghens ons ghecoft hadde om twie hondert pond Hollandsc die hi ons vol ende al betailt heeft bi Jans hand van Leyden ons capelains, diere ons of gherekend d; wilc ambocht metter wildert alst voirscreven es wi hebben vort verliet ende verlien Willaeme onsen camerlenc voirs. ende zinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houden, ende ghelovent hem te waren jeghens elken man.

In orkonde etc. Ghegheven tote Sente Gheerden berghef des satersdaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemg camerlinc.

a
Will. A.
b
de passage wi vercoft ... camerlencs d.m.v. doorhalingen, boven- en bijschrijvingen verbeterd uit voir ons quam Clays Gherards sone van Wieldrecht ende droech ons op tote Willems behoef van Duvorde ons camerlencs A.
c
Holl. A.
d
hier ontbreekt wel het woord heeft A.
e
Will. A.
f
b'ghe A.
g
Will'm A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling