Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047r_203_1 B ZH_G_X038v_203_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47r, nr. 203 (primaire registratie).
Opschrift:

Aengaende tlantmeterscipa van Zuythollantb.

In de bovenmarge, door andere hand: Zuythollandc. – Erboven, door een derde hand: Precedet littera de decima Nycolaid de Merewedee. Habet Dirricf Gravekijng.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 38v, nr. 196 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Oelkijn Stier.

In de bovenmarge, door de schrijfhand: Zuytholland. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 370.

Wi Willemh grave i etc. maken cont allen luden dat wi bevolen hebben ende bevelen met desen brievej, alse verre als wi moghen, van rechte Olekijn Stier onse landmeter te wesen over al in Zuythollandk, tote onser eeren ende tote onser endel tote onser lude orbare, ende elken man tsine te gheven bi siere trouwen ende bi siere zielen; ende verbieden dat nyemand gheen land en mete dat ons toe behoert dan hi, ten ware dat yemant up hem proven wildem ende mochte metter mate dat hi mesmeten hadde, ende ombieden onsen rentemeyster die nu es jof namaels wesen zal ende anders onsen luden dat si nyemant ghene mate enen waren van onsen weghen in Zuythollando dan Oellekijnp, in der manieren dat voirscreven es, durende tote onsen wederzegghen.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeeq des dinxendaghes na sente Nyclaysr dach int jaer s XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijst Renghers f.

a
l onduidelijk vanwege een correctie A.
b
Zuytholl't A.
c
Zuytholl. A.
d
Ny. A.
e
Me'wede A.
f
Dirrc A.
g
Gravek. A.
h
Willaem B.
i
hier van Heneg. B.
j
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
k
Zuytholl. AB.
l
tote onser ende ontbr. B.
m
gecorrigeerd uit wille: d verbeterd uit e, en een tweede l geëxpungeerd A.
n
en B.
o
Zuytholl. A.
p
Olekijn B.
q
Zierixee B.
r
Nyclais B.
s
hier ons Heren dusend driehondert B.
t
Mathiam B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Olekijn Stier, landmeter in Zuidholland