Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047r_205_1 B ZH_G_X038v_205_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47r, nr. 205 (primaire registratie).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 38v, nr. 198 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Airnout heren Franckenz. van Weesmale.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. ZH 204.

Wi Willemb grave c etc. ombieden onsen rentemeyster van Zuythollandd die nu es jof namaels wesen zal dat hi van onsen weghen haren Arnoude heren Vranken sone van Wesemale, riddere, uyt reke ende betale elkes jaers uyt onser tollen tote Sentef Gheerden bergheg die zes pond Hollandsh sjaers die die grave Florensi, daer God die ziele of hebben moit, heren Vranken sinen vader vors. aldaer bewisede van hem in lene te houdene, tote alzulken daghe ende in alre maniere als dies graven Florensj brief houd daer dese brief doer steken es, want wise heren Arnoude vorscreven voert verliet hebben.

In orconde etc. Ghegheven te Berghenk in Heynegouwenl des manendaghes vor Kersdach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
namelijk een jaarrente van 6 pond uit de tol van Geertruidenberg in leen, naar het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZH 203.
b
Will. A; Willaem B.
c
hier van Heneg. B.
d
Zuytholl. AB.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
Zente B.
g
b'ghe A.
h
Holl. AB.
i
Flor. A.
j
Flor. AB.
k
B'ghen A.
l
Heyn. A; Heneghouwen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud heer Frankenz. van Wezemaal, ridder