Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047r_206_1 B ZH_G_X038v_206_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47r, nr. 206 (primaire registratie).
Opschrift:

Een hoeve lants gelegen in Scoenouwen.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 38v, nr. 199 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem van Beckenvoirde.

Het volgnummer is verbeterd uit een erboven staand ander nummer, uitgeveegd.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 147.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave b etc. maken cont allenc luden dat Symon Vrederix sone quamd voir ons ende voir onse manne, ende van der hoeve lands die hi van ons te liene helt legghende in Scoenouwen ons op droech toite Willaems behoef van Beckenvoirde die ene helfte van den hoeven voirseyt, legghende op den Oisternece alsoe als hi ontwee ghedolven es, wilke halve hoeve lands voirscreven wi verliet hebben ende verlien Willamef van Bekenvoirde te houden van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCCo XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per comitem et per Iohannemg de Pollanenh.

 

a
Will. A.
b
hier van Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Oist'nec A; Oister nec B.
f
Will. A.
g
Io. A.
h
Polanen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Bekkevoort