Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047r_207_1 B ZH_G_X038v_207_1 ZH_G_X039r_207_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47r, nr. 207 (primaire registratie).

In de benedenmarge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 38v-39r, nr. 200 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Bij Jan sheren Gillis z. vercoft etc.

Een streep door het begin van de tekst. – Rechts in de benedenmarge de custode ¶ noemde land. – Links in de benedenmarge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 147.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema etc. maken cont allen ludenb dat wi vercoft hebben bi Janec herend Gillijs zone, onsen rentemeester van Zuithollande, Oudeland Oudelands zone tien marghen lands, dat tiendendeel mijnf van enen marghen, ende gheleghen es in Niewe Leckerland in die Goede hoeveg die Gheraerdsh van Wijc was, ende ene viertel lands die gheleghen es in Niewe Leckerland tuschen Heineni land van Waes aen die eene side west wards ende Bernds lande aen dander side oest wards, omme vive ene tsestich pond Hollandsj, daer hi onsen rentemeester voers. ghenoech of  ghedaen heeft, welke land voers. aen ons comen was van twen doet slaghen die Art Corthalsk dede aen Pouwels sinenl broeder ende aen Gherard Ecghardm ende van Hanne Wijcn diere borghe of was, ende over mids boeten diere of quamen; ende dit voerghenoemde land, alsoe alst gheleghen es, sullen wi hem ghewaren alsto een vrip land jeghen elken man, sonder arghelijst.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zegheleq. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na ingaende marte int jaer ons Heren M CCC XXV.

[Dienstaantekening:]

Per Jan sheren Gillijsr f.s receptorem.

a
Will. B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Janne B.
d
de eind-n tussengeschreven A; sheren B; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
e
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
f
min B.
g
de eerste e bovengeschreven A.
h
d gecorrigeerd A.
i
Heynen B.
j
Holl. AB.
k
de derde letter, wel te lezen als een r, in de vorm van een z AB.
l
de woorden land voers. ... sinen boven de regel toegevoegd A.
m
Ecghaerd B.
n
W gecorrigeerd A.
o
als B.
p
i verbeterd uit een geradeerde a, en ook het volgende woord land deels op rasuur A.
q
etc. i.p.v. beseghelt met onsen zeghele B.
r
Gill. A.
s
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Oudeland Oudelandsz.