Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047v_208_1 B ZH_G_X039r_208_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47v, nr. 208 (primaire registratie).

Over de gehele lengte van de tekst een verticale streep in de linker marge.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 39r, nr. 201 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vercoft bi Jan sheren Gillisa z. Ghijse Laurens z. etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 147.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb c etc. maken cond allen ludend dat wi vercoft hebben bi Janne herene Gillijs zone, onsen rentemeester van Zuithollandf, Ghise Laureins zone een stic lands alsoe alst gheleghen es in Slidrecht, ende ons aen comen was van Bartoutg Simoenh Tolnaers zone die oester side ende van ons hilt te leene, tuschen den lande dat Sapienscei sijn wijf was van ons hout in lijftuchten west wards ende Bartholomeusj lande oest wards, omme twee ende twintich pond Hollandsk, daer hi onsen rentemeester voers. ghenoech of ghedaen heeft; ende dit voerseide stic lands alsoe alst gheleghen es sullen wi hem ghewaren als een vri land jeghen elken man, sonder arghelijst.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na ingaende marte int jaer ons Heren M CCC XXV.

[Dienstaantekening:]

Per Jan sheren Gillijsl f.

a
Gill. B.
b
Will. AB.
c
hier van Heneg. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
sheren B.
f
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
g
Baertoud B.
h
Symon B.
i
Sapienche B.
j
Bertholomeus B.
k
Holl. AB.
l
Gill. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gize Laurensz.