Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047v_212_1 B ZH_G_X039r_212_1 ZH_G_X039v_212_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47v, nr. 211 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 39r-39v, nr. 204 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Een capelriea Sinte Gertrudenb bergec.

In de marge, door andere hand: Capelrie ten Berghed in de kercke.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 348, ad 1325 maart 21.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. De plaatsing in het register, tussen oorkonden uit maart 1326, maakt een datering in 1325 ook wel onwaarschijnlijk.

Margaretae de Pyetersemf abbatissa secularis ecclesie Thorensisg, Leodyensish dyochesis, universis presentes litteras inspecturis in omnium Salvatore salutem. Cum illustris princeps dominus Wilhelmusi comes Hannoniej etc. pie motus ob anime sue suorumque progenitorum salutem capellaniam in ecclesia Montis sancte Gertrudisk redditibus competentibus dotare intendatl, ea conditione quod quando idem dominus comes, eius uxor seu aliquis suorum liberorum, seu suorum successorum uxor aut eorum liberorum comitum Hollandiem ibidem aliquis fuerint, presbiter seu rector ipsius capellanie pro tempore existens n in castro vel villa de Monte predictam ubi ipsi voluerint cotidie missam teneatur celebrare et ipsam capellaniam deservire, domino comite vero, eius uxore seu eius liberis absentibus, et simili modo de suis successoribus, ipsam capellaniam in ecclesia de Monte predicta tenebitur deservire et esse de gremio ipsius ecclesie sicut alii ibidem capellani, et correctionis capituli subiacereo; nos attendentes dicti principis pium motivum et divini cultus ampliationem dictas dotationem et ordinationem de dicta capellania factas tamquam patrona ipsius ecclesie de Montep sancte Gertrudisq quantum in nobis est approbamus, laudamus et ratificamusr, concedentes et annuentes pro nobis et nostris successoribus ratione pii affectus gratia speciali ipsi domino comiti suisques universis successoribus collationem dicte capellanie quandocumque eam vacare contingat persone idonee prout sibi et eis visum fuerit expedire conferendi, non obstante quod collatio omnium aliorum beneficiorum in dicta ecclesia existentium ad nos dinoscatur pleno iure pertinere.

In t cuius rei testimonium sigillum nostrum pro nobis et nostris successoribus necnon sigillum capituli nostri Thorensisu, cum ex eius consensu et ratihabitione procedat, duximus apponendum. Quod nos capitulum Thorensisv ecclesie antedicte cognoscimus esse verum, sigillum nostrum in veritatis testimonium presentibus apponendo. Datum in die beati Benedicti abbatisw anno XXVo.

x Hec littera non est sigillata, sed abbatissa reddet eam sigillatam.y

a
r uit de aanzet van een l B.
b
G'truden B.
c
b'g. B.
d
B'ghe B.
e
M'gareta A; Mergareta B.
f
Pytersē, de y bovengeschreven A; Pyetersen B.
g
Thor. AB.
h
Leodyen. AB.
i
Wilh's A; Will's B.
j
Han. A; Hayn. B.
k
G'trudis AB.
l
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
m
Holl. AB.
n
hier predicta, doorgestreept A.
o
st'iacere A.
p
demonte, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje B.
q
G't'dis AB.
r
t onduidelijk, mogelijk gecorrigeerd uit c A.
s
suis que, het tweede woord in de vorm van een onduidelijk afkortingsteken A.
t
hier cuius etc., doorgehaald A.
u
Thor. AB.
v
Thor. AB.
w
dit woord deels geschreven door de aanzet van ¶ A.
x
hiervóór in de marge, door andere hand: Nota A.
y
deze notitie d.m.v. een gebogen lijntje verbonden met de oorkondetekst AB.
Oorkonder: Margareta van Petersheim, abdis van Thorn
Destinataris: graaf Willem III