Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049r_217_1 B ZH_G_X040v_217_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49r, nr. 216 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 40v, nr. 209 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jonfrou Alita van Barendrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden. Want Ghizebrecht herenc Jans sone van Swindrechtd van ons helt te liene corentienden ende smaltienden gheleghen in Riede, die ons ane bestorven waren bi Ghizebrechts doet voers., zo hebbe wi joncfrou Aleyden van Barendrechte zire zuster, Enghebrechts wive van Voerscotenf, alsulke gratie ghedaen dat wi haer die tienden voers. verliet hebben ende verlien ten rechten liene van ons te houden, in deser manieren: dat dese tiende voers. na haerre doet comen zullen op die kinder die si winnen zel bi Enghebrechtg voerscreven op den ousten sone, of op die ouste dochter waerd dat si ghienen sone en wonne; ende ward dat si storve zonder kint bi Enghebrechth te winnen, so soudet comen up den ousten zone die si na haer liete, also alse recht lien scoudich es tegaen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes voer sinte Jans misse te middezomer int jaer ons Heren M CCC zes ende i twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam et Willaemj camerlinc.

a
door andere hand verbeterd uit Aijt B.
b
Heneg. AB.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
Zuindrecht B.
e
Barendr., van Barendrecht bovengeschreven A.
f
Voirscoten B.
g
Enghebrechte B.
h
Enghebr. A; Enghebrechte B.
i
hier ende herhaald A.
j
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aleid van Barendrecht, dochter van Gijsbrecht heer Jansz. van Zwijndrecht, echtgenote van Engebrecht van Voorschoten