Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049r_218_1 B ZH_G_X040v_218_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49r, nr. 217 (primaire registratie).
Opschrift:

Wederroepinge vanden stapel Tordrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 40v, nr. 210 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dordrechta.

In de marge, door andere hand: Stapel weder zeit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 393. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 122-123, nr. 252.

Vgl. nrs. ZH 194 en 230.

Wi Willaemb grave etc. onsen scepenen ende Raed van onser ghemeenre stede van Dordrechtc, saluyt. Wi doen u te weten dat wi ons alsoe beraden hebben, nu ende anderen tiden met onsen hoghen mannen ende met onsen goiden luden ghemenelike van onsen lande, dat wi sulke brieve als ghi van onsen voirvordersd graven van Hollande hebbet alse van den stapel tote Dordrechtf te houden, die spreken te weder segghen, ing weder roepen ende weder segghen met desen brieve; ende ombieden u ende willen dat ghi die coepmanne varen laet met haren goide op ende neder onghemoyet daer si willen.

Ghegheven toet Sinteh Gheerden berghe op sinte Jans dach middezomer int jaer ons Hereni j XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Byamontk, commune consilium ende den menen mannen.

a
Dordr. B.
b
Will. B.
c
Dordr. A.
d
voirborders A.
e
Holl. AB.
f
Dordr. A.
g
aldus AB; mogelijk te lezen als nu.
h
Zente B.
i
ontbr. B.
j
hier M CCC B.
k
Byamond B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepenen en Raad van Dordrecht